Κατεβάστε τη μελέτη vetrine

Η μελέτη Vetrine είναι ένα ανεκτίμητο έγγραφο για τους επαγγελματίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, τους επαγγελματίες της κλωστοϋφαντουργίας και τους μελλοντικούς σχεδιαστές μόδας. Στο εσωτερικό του θα βρείτε πληροφορίες και τάσεις που βασίζονται σε σχόλια από περισσότερους από 500 επαγγελματίες του τομέα Τ&Κ σε 7 ευρωπαϊκές χώρες και δείχνουν σε τι πρέπει να εστιάσουμε στην κατάρτιση των μελλοντικών και των σημερινών επαγγελματιών, προκειμένου να ενθαρρύνουμε μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά Τ&Κ.

Η μελέτη Vetrine είναι το πρώτο βήμα του προγράμματος Vetrine, το οποίο θα δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο “πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων” με βάση τις πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μέσω αυτής της έρευνας.

Αυτή η μελέτη που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν έχει τέσσερις κύριες ενότητες:

   1. Περίληψη της έκθεσης των ομάδων εστίασης / Πραγματοποιήσαμε ομάδες εστίασης τόσο με εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ όσο και με επαγγελματίες που συνδέονται με την αγορά, στις οποίες και οι δύο συζήτησαν για το πού βλέπουν κενά στις τρέχουσες γνώσεις τους όσον αφορά το ευρύ θέμα της βιωσιμότητας στον κλάδο.
   2. Έκθεση σχετικά με τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή ενδυμάτων / Η έκθεση σχετικά με τις πρώτες ύλες Τ&Κ ταξινομεί τις ίνες ανάλογα με τη φυσική φυτική ή ζωική προέλευσή τους ή τις τεχνητές ίνες από φυσικά ή συνθετικά πολυμερή. Παρόλο που υπάρχουν πολλές επιβλαβείς ουσίες που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες καλλιέργειας και παραγωγής, η παραγωγή βιολογικού βαμβακιού αυξάνεται κατά 25-30% ετησίως.
   3. Ανάλυση των εκπαιδευτικών πρωτοκόλλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) / πολλά ιδρύματα προσφέρουν σπουδές Τ&Κ και βρίσκονται συγκεντρωμένα σε περιοχές όπου είναι εγκατεστημένες επιχειρήσεις του τομέα Τ&Κ. Το τμήμα αυτό αναλύει τις τάσεις των εγγραφών και του περιεχομένου.
   4. Ανάλυση των εθνικών αγορών Τ&Κ και προοπτικές εφαρμογής των εννοιών της αειφορίας / Έξι χώρες εταίροι παρουσιάζουν διαφορετικούς δείκτες που αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές καταστάσεις τους όσον αφορά τη βιομηχανία Τ&Κ. Μάθετε τις οικονομικές αξίες και τάσεις για κάθε χώρα, ιδίως όσον αφορά τα θέματα αειφορίας.

Η παρούσα μελέτη είναι επίσης διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων: δείτε τις σχετικές σελίδες στα αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, γαλλικά, βουλγαρικά, ελληνικά και λιθουανικά χρησιμοποιώντας τον παραπάνω επιλογέα γλωσσών.