σχετικά με τη vetrine

Qualified design teacher holding scissors and showing her interested student the correct way of cutting textile material
Αυτό το έργο Erasmus+ επιδιώκει να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής ενδυμάτων μέσω ειδικά αναπτυγμένων ενοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο VETRINE – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την επανεφεύρεση των διαδικασιών ένδυσης – οι σπουδαστές και οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε ένα ειδικά αναπτυγμένο διαδικτυακό πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων σε επίπεδο πτυχίου, το οποίο θα ενισχύσει τις γνώσεις τους για τις οικολογικές και κοινωνικές πτυχές σε σχέση με ολόκληρο τον κύκλο της ένδυσης, με ποικίλες ενότητες που καλύπτουν τη γνώση και το σχεδιασμό υφασμάτων, την παραγωγή ενδυμάτων και την πιλοτική επιχειρηματικότητα.

Το τριετές έργο VETRINE θα φέρει σε επαφή Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ), σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και οργανισμούς της αγοράς εργασίας με στόχο τη δημιουργία ενός μοντέλου για την ενημέρωση και την εφαρμογή πράσινων πρακτικών στη βιομηχανία ένδυσης.

Αυτοί είναι οι στόχοι μας:

  • Προσδιορισμός των αναγκών και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο του φάσματος της βιομηχανίας ένδυσης με τη χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς εργασίας ένδυσης και του επιπέδου ανταπόκρισης των ιδρυμάτων ΕΕΚ,
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μαθησιακών προοπτικών για να δοθούν ευκαιρίες στους μελλοντικούς σχεδιαστές να εφαρμόσουν πράσινες πρωτοβουλίες κατά την παραγωγή προϊόντων ένδυσης,
  • Δημιουργία οδών συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, φέρνοντας σε επαφή εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ με φορείς της αγοράς εργασίας, ώστε οι πρώτοι να αποκτήσουν ρεαλιστική εικόνα του κόσμου των επιχειρήσεων,
  • Να ανοίξει προς νέες ευκαιρίες μάθησης μέσω της πρακτικής εμπειρίας και της εφαρμογής επιχειρηματικών πρωτοβουλιών,
  • Ανάπτυξη αίσθησης πρωτοβουλίας με την εισαγωγή ευρωπαϊκών εννοιών γύρω από την επιχειρηματικότητα,
  • Να ηγηθεί μιας νέας εποχής στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ μέσω της δημιουργίας και του λανσαρίσματος ενός MOOC και μιας εφαρμογής “FashPass”.
  • Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και των ενδιαφερομένων μερών μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων και εκδηλώσεων σχετικά με τα κύρια αποτελέσματα του έργου.

ημερήσιο εισιτήριο

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

Πακέτο εισιτηρίων

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

Εισιτήριο VIP

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem