partneriai

.
EUROTRAINING švietimo organizacija

Jos pagrindinis tikslas – mažinti atotrūkį tarp darbo rinkos paklausos ir pasiūlos, todėl jos teikiamos paslaugos yra labai lengvai pritaikomos prie nuolat besikeičiančių aplinkybių. Dalyvaudama nacionaliniuose ir ES finansuojamuose projektuose, EURO siekia įtraukiojo švietimo, ypač rūpindamasi pažeidžiamų žmonių ugdymu. Dar gerokai prieš COVID-19 organizacija į savo mokymo pasiūlymus įtraukė įvairias skaitmenines priemones, taip užtikrindama, kad visi, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos šalyje, galėtų lankyti kursus. Šiuo metu EURO laikomas pirmaujančiu profesinio mokymo centru skaitmeninės švietimo ir mokymo transformacijos srityje, nes jo inovatyvūs metodai plačiai pripažįstami nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Organizacijos poveikį Graikijos profesinio rengimo ir mokymo sektoriui didele dalimi lemia didelė parengtų ir teikiamų mokymo pasiūlymų įvairovė (EKS 3-5 lygiai). Kursų temos: informatika ir IT mokslas, verslo vadyba ir verslumas, aplinkos mokslas ir energetika, turizmas ir svetingumo paslaugos, edukologija ir kt. Ji taip pat rengia specialiai specialistams skirtus kursus, įskaitant suaugusiųjų instruktorių mokymus, seminarus apie maisto higieną ir saugą bei duomenų apsaugos pareigūnų mokymus.

KAUNOTECHNOLOGIJOS Universitetas

Tai vienas iš geriausių Lietuvos universitetų daugelyje mokslo tyrimų ir studijų krypčių. KTU patenka tarp 4 proc. geriausių pasaulio universitetų. Integruodamas švietimą, mokslinius tyrimus ir verslą, KTU savo veiklą orientuoja į žmonių gyvenimo kokybės gerinimą ir valstybingumo plėtros spartinimą. KTU siūlo platų spektrą menų ir humanitarinių mokslų, elektros ir elektronikos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, medžiagų inžinerijos, architektūros, gyvybės mokslų, ekonomikos ir verslo studijų programų. KTU doktorantūros studijos vykdomos 4 mokslo srityse 17 mokslo krypčių. KTU mokslinius tyrimus atlieka apie tūkstantis akademinių darbuotojų 9 fakultetuose ir 10 mokslinių tyrimų institutų. Vienas iš svarbiausių KTU prioritetų – palaikyti sinergiją su vietos įmonėmis. Taigi, KTU teikia pagalbą sprendžiant realias problemas ir prisideda prie 70 proc. visų Lietuvos universitetų verslui ir pramonei teikiamų MTEP paslaugų. Universitetas leidžia 5 mokslo žurnalus iš duomenų bazės „Clarivate Analytics Web of Science”. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas yra vienintelis Lietuvoje, kuriame galima studijuoti tekstilės inžineriją. KTU yra AUTEX ir Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės asociacijos (LATIA) narys. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, būdamas LATIA nariu, kiekvienais metais pasirašo keletą individualių bendradarbiavimo sutarčių MTTP ir švietimo MVĮ srityje. Kasmet sukuriama keletas projektų, finansuojamų ES, Lietuvos Vyriausybės ar pramonės įmonių. KTU taikomi inovatyvūs mokymosi metodai, tokie kaip projektinis mokymasis, atvejo analizė, e. mokymasis, koučingas ir mentorystė, praktika, stažuotės, vizitai į tekstilės ir drabužių gamyklas. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas turi 70 metų patirtį kuriant naujus studijų modulius, trumpalaikes ir ilgalaikes studijų programas aukštosioms mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms po vidurinės mokyklos ir MVĮ darbuotojams, dirbantiems tekstilės ir mados pramonėje.

CHIMAR (HELLAS) SA

Nuo 1977 m. CHIMAR aptarnauja pramonės šakas visame pasaulyje. Bendrovės technologija yra apsaugota patentų šeimomis ir komercinėmis paslaptimis ir pagal licencijavimo sutartis taikoma daugelyje pramonės įmonių daugiau nei 40 šalių. Šiandien medienos drožlių plokštės ir MDF plokštės, pagamintos naudojant CHIMAR technologijas ir paslaugas, sudaro daugiau kaip 10 % metinės pasaulinės produkcijos, o CHIMAR užimama rinkos dalis medienos klijų technologijų rinkoje sudaro 33 % pasaulinės rinkos. „CHIMAR R&D” daugiausia dėmesio skiria žmonėms saugių ir aplinkai nekenksmingų produktų ir technologijų kūrimui, atitinkančių griežčiausius reikalavimus visame pasaulyje ir skatinančių savo pramonės srities tvarumą.

CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDUSTRIAS TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL

„CITEVE” turi 600 asocijuotų įmonių ir daugiau kaip 2000 aktyvių klientų. Pagrindinės CITEVE veiklos sritys yra technologijų perdavimas, laboratorinė analizė, informacija apie intelektinės nuosavybės teises, mokymas, techninis ir profesinis vidurinis išsilavinimas, sertifikavimo ir standartizavimo veikla bei MTTP veikla nacionaliniu ir Europos lygmeniu. „CITEVE” turi 149 specializuotus darbuotojus, kurie dirba visose verslo srityse ir tenkina specifinius tekstilės ir aprangos sektoriaus techninius poreikius, pavyzdžiui, mokymo ir švietimo srityje, kurioje dirba 15 darbuotojų ir per dieną apmoko daugiau kaip 100 mokinių. CITEVE misija – remti tekstilės ir aprangos pramonės techninę ir technologinę plėtrą, skatinti inovacijas, skatinti naujus gebėjimus ir kompetencijas bei padėti nustatyti pramonės viešąją politiką. Nuo 2017 m. balandžio mėn. CITEVE yra Portugalijos tekstilės klasterio valdymo institucija, stiprinanti įsitraukimą ir bendradarbiavimą su T&C vertės grandine. Klasterio misija – stiprinti konsoliduoto ekonominio junginio, susijusio su tekstilės verslu, pajėgumus. Portugalijos vyriausybė oficialiai pripažino Portugalijos tekstilės klasterį kaip subjektą, atsakingą už T&C vertės grandinės plėtros, inovacijų ir konkurencingumo valdymą ir skatinimą. CITEVE yra pripažinta daugiausia dėl mokymo tekstilės ir aprangos sektoriuje, bet taip pat dėl vaidmens, kurį ji atlieka regionuose, kuriuose ji yra įsikūrusi, t. y. dėl vietos gyventojų, institucinių tinklų ir tarpsektorinio verslo. Profesinio mokymo srityje CITEVE gali diagnozuoti mokymo poreikius, planuoti mokymo veiksmus ar veiklą, rengti programas, priemones ir mokymo medžiagą, organizuoti ir skatinti mokymo veiksmus ar veiklą, rengti ir (arba) įgyvendinti mokymo veiksmus ar veiklą, stebėti ir vertinti mokymo veiksmus ar veiklą. CITEVE labai aktyviai dirba tekstilės sektoriui svarbiose srityse, pavyzdžiui, pramonės 4.0, tvarumo ir žiedinės ekonomikos srityse.

ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE PORTUGAL

Mūsų narėmis yra apie 500 įmonių, kurios sukuria 35 000 darbo vietų, kurių apyvarta siekia 3 mlrd. eurų, o eksportas – 2 mlrd. eurų. Mūsų misija susideda iš trijų etapų: 1/ Surinkti tekstilės, drabužių ir mados įmones, sustiprinti jų reikalavimus ir užtikrinti, kad jų teisėti interesai būtų gerai matomi. 2/ ginti įmones, įmonių savininkus ir jų lūkesčius, skatinant būtinas sąlygas konkurencingumą ir augimą vertinančiai aplinkai. 3/ Teikti naudingas ir individualiai pritaikytas paslaugas teikiant informaciją, konsultuojant ir padedant priimti sprendimus. Siekdama tenkinti savo narių poreikius, ATP teikia įvairias individualizuotas paslaugas tokiose srityse kaip darbo, mokesčių, komercinė, civilinė ir konkurencijos teisė, Europos Bendrijos teisė, tarptautinė prekyba, nacionalinė ir tarptautinė statistika, skatinimo sistemos, internacionalizacija, tvarumas, kokybė, moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, energetika, profesinis mokymas, komercinė informacija, tekstilės ir mados mugės ir kt.

NEVROKOPSKA PROFESIONALNA GIMNAZIJA DIMITAR TALEV

Mokykla buvo atidaryta 1965 m. ir įsitvirtino kaip didžiausia profesinė mokykla regione. Gotse Delchev, Bulgarijoje. Daugelis iš 11 187 absolventų tęsė savo profesinį tobulėjimą aukštojo mokslo srityje. 2022/2023 mokslo metais daugiau nei 800 mokinių 31 klasėje bus mokomi šių profesijų: Bus rengiami šie profesinio mokymo kursai: kelionių agentūrų veiklos organizatorius, veiklos apskaitininkas, ekonomistas-informatikas, kompiuterinių sistemų technikas, elektrikas, drabužių dizaineris-technologas, ekonomistas, automatizuotų sistemų technikas. Nuo 2018/2019 m. m. profesinio mokymo programoje „Mados dizaineris – drabužių technologas” suteikiamos profesinės žinios ir įgūdžiai, taip pat atliekama praktika ir išplėstinis kalbų mokymas. Mokomasi keturių užsienio kalbų – anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų. 62 mokytojai yra aukštos kvalifikacijos ir ilgametę patirtį turintys pedagogai, o 21 nepedagoginis darbuotojas užtikrina aukštos kokybės profesinį mokymą ir ugdymą. Geras to rodiklis – didelis procentas studentų, įgijusių profesinę kvalifikaciją ir sėkmingai dirbančių rinkoje.

PIRIN-TEX EOOD

Beveik 1100 darbuotojų gamina aukštos kokybės viršutinius vyriškus ir moteriškus drabužius (kostiumus, švarkus, kelnes, paltus, liemenes, marškinius) garsiems Europos mados prekių ženklams. Įmonės kasdieniai gamybos pajėgumai yra apie 2000 vnt. Bendrovės gamybinės patalpos yra Gotse Delchevo mieste pietvakarių Bulgarijoje. Be savo pagrindinės veiklos, PIRIN-TEX taip pat aktyviai veikia įvairiose tvarumo srityse, pavyzdžiui, atliekų tvarkymo, efektyvaus energijos ir išteklių naudojimo, nuolatinio darbo sąlygų gerinimo ir kt. Įmonė turi savo IT skyrių, kuris kuria konkrečios pramonės šakos programinę įrangą, skirtą įvairiems įmonės vidaus procesams valdyti, taip pat energijos suvartojimo stebėsenai ir kontrolei. 2011-2018 m. PIRIN-TEX valdė nuosavą profesinę mokyklą, paremtą dualistine profesinio mokymo sistema, kurioje 16-21 metų jaunuoliai buvo rengiami darbui drabužių pramonėje. Be to, bendrovė bendradarbiauja su vietos profesine vidurine mokykla, taip pat su keliais vietos ir užsienio universitetais.

CENTRO DE ESTUDIOS AEG ARROKA SL

Profesinio rengimo ir mokymo programose dirba 29 mokytojai ir mokosi 250 mokinių, tiek pat mokinių mokosi ir kitose mokymo formose, pavyzdžiui, mokymosi visą gyvenimą ir bedarbiams skirtuose kursuose. Siūlome 4 sričių profesinio mokymo kursus: 1. Kompiuterių mokslai (tinklų administratoriai ir programuotojai) 2. Verslo administravimas ir finansai 3. Rinkodara 4. Mada (mados dizainas ir kostiumo dizainas). Mes priklausome 25 kitų Baskų krašto profesinio rengimo ir mokymo mokyklų (AICE) tinklui. Turime 25-erių metų studentų mobilumo Europoje patirtį ir projektų su Europos mokyklomis patirtį, kurie vykdomi pagal „Erasmus+” programą. AEG dalyvauja kituose vietos ir nacionaliniuose projektuose, susijusiuose su inovacijomis ir tvarumu, ypač tekstilės srityje, mūsų studentų verslumu (projektas „EntreComp” su Norvegijos, Italijos ir Prancūzijos partneriais) ir bendradarbiauja su „Ideas Factory Balab”, kuris yra mūsų laboratorija, kurioje kuriami tvarūs pluoštai ir 3D spausdinimas.

CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL ASOCIACIÓN

Įkurta 2010 m. lapkričio mėn., susijungus keturioms pagrindinėms Ispanijos tekstilės prekybos asociacijoms. Katalonijoje įsikūrusi „Texfor” yra pagrindinė Ispanijos tekstilės organizacija, vienijanti visos tekstilės vertės kūrimo grandinės įmones – nuo verpalų iki audinių, įskaitant priedus, apdailos procesus, spausdinimą ir dažymą drabužių pramonei, namų tekstilės gaminiams ir techninėms bei pramoninėms reikmėms. Organizacijos misija – tarnauti asocijuotoms bendrovėms, teikiant joms optimalius sprendimus, kad jos taptų konkurencingos pasaulinėje rinkoje, remiantis „Texfor” specializacija ir patirtimi bei sukurta tekstilės ekosistema: Universitetinis ir profesinis mokymas, finansinis, tarpsektorinis indėlis, specializuotos paslaugos. Daugiausia dėmesio skiriame trims pagrindiniams ramsčiams: moksliniams tyrimams ir inovacijoms, rinkoms ir statistikai, tvarumui ir žiedinei ekonomikai, taip pat tarpinei mokymo ir įgūdžių sričiai. „Texfor” nariai aktyviai gamina viską – nuo verpalų iki audinių, įskaitant aksesuarus, drabužių pramonę, namų tekstilę ir techninę/ pramoninę paskirtį.

CEDECS-TCBL

Įmonė buvo įkurta 1987 m. kaip pradedančioji IT įmonė, kurios specializacija – e. mokymosi sprendimų MVĮ kūrimas. Pradžioje CEDECS pavadinimu ir glaudžiai bendradarbiaudama su Graikijos pradedančiąja įmone „Dialogos Ltd” ir Prancūzijos ATOS grupe, ji dalyvavo daugelyje ES projektų, skirtų inovacijų plėtrai MVĮ ir įvairiose pramonės šakose, visų pirma kuriant e. mokymą ir kitas IRT taikomąsias programas, kuriant paramos tinklus ir infrastruktūrą MVĮ bei atliekant IRT diegimo ir įgyvendinimo tyrimus. Nuo 2004 m. CEDECS-TCBL daugiausia dirba tekstilės ir aprangos sektoriuje, pradėjusi kaip IFTH (Institut Français du Textile Habillement) subrangovė, atsakinga už Europos projektus, vykdanti MTTP projektus, susijusius su MTTP veiksmų planais, Europos tekstilės technologijų platforma, žmogiškųjų išteklių žinių ir praktinės patirties kaupimu, vertinimu ir perdavimu, taip pat mokymu ir tvaraus vystymosi konsultacijomis. Nuo 2012 m. CEDECS-TCBL bendradarbiauja su plačiu Europos ir Viduržemio jūros regiono mados, tekstilės ir aprangos sektoriaus subjektų tinklu, konsultuoja pradedančiuosius verslininkus įvairiose srityse ir šalyse (Albanijoje, Bulgarijoje, Kipre, Egipte, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Jordanijoje, Palestinoje, Švedijoje ir Tunise) ir dalyvauja daugelyje projektų, kuriuose ypatingas dėmesys skiriamas tvarumo iššūkiams, inovacijų grupių ir ekosistemų plėtrai bei regioninei inovacijų politikai. 2020 m. kovo mėn. „CEDECS Ltd” tapo „CEDECS-TCBL SAS”, kad kartu su naujais akcininkais galėtų plėtoti H2020 projekto (tcbl.eu) rezultatų komercinį panaudojimą: jos platforma remia laboratorijų ir MVĮ tinklus, susijusius su novatoriškais ir tvariais T&C verslo modeliais ir sprendimų kūrimu. CEDECS-TCBL jungia 20 tarptautinių (11 tautybių) ir daugiadisciplininių akcininkų, kurie teikia savo patirtį įvairiuose projektuose, kuriuose dalyvauja CEDECS-TCBL.

CENTEXBEL CENTRE SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE DEL’INDUSTRIE TEXTILE BELGE ASBL

CTB siūlo visą spektrą standartizuotų bandymų, yra notifikuotoji įstaiga apsauginių drabužių srityje ir gali atlikti CE sertifikavimą bei bandymus. CTB taip pat dalyvauja standartizacijos komitetų veikloje ir teikia technologines konsultacijas bei mokymus Belgijos ir užsienio bendrovėms. Perėmus „Flamandų plastiko centrą”, jo kompetencija ir paslaugos buvo nukreiptos į plastiko ir kompozicinių medžiagų pramonę. CTB daugiausia dėmesio skiria taikomiesiems moksliniams tyrimams, finansuojamiems pagal privačias sutartis, taip pat nacionalinių ir tarptautinių agentūrų (pvz., „Horizon Europe” ir „Horizon 2020”, „Life”, „Eranet”) lėšomis. Kai kurios gerai pasirinktos strateginių tyrimų temos yra tvarios ir žiedinės vertės grandinės, biologinės medžiagos ir perdirbimo technologijos.

NOVEL GROUP SARL

„Novel”, suprasdama vis didėjančius skaitmeninės transformacijos srities iššūkius, siūlo integruotus sprendimus, kurie kuriami remiantis nuolatiniu bendravimu ir sąveika su klientu viso proceso metu: nuo poreikių analizės etapo iki produkto/paslaugos kūrimo ir jo pateikimo auditorijai. Ypatingas dėmesys skiriamas dviem svarbiems klausimams: prieinamumo visiems (įskaitant regos ir (arba) klausos negalią turinčius asmenis) palengvinimui ir visų atitinkamų asmens duomenų ir privatumo apsaugos taisyklių laikymosi užtikrinimui. Be kita ko, Novel turi daug patirties žiniatinklio dizaino ir kūrimo, skaitmeninių švietimo sprendimų (e. mokymosi, m-mokymosi ir kt.), taikomųjų programų kūrimo, poreikių analizės, kokybės kontrolės ir vertinimo, grafinio dizaino (logotipų, šablonų, reklaminės medžiagos ir kt.), sklaidos ir tvarumo strategijos srityse.

Add a new location

×
×