за vetrine

Qualified design teacher holding scissors and showing her interested student the correct way of cutting textile material
Този проект по програма „Еразъм+“ има за цел да намали въздействието на производството на облекло върху околната среда чрез специално разработени модули за професионално образование и обучение.

В VETRINE – Професионално образование и обучение за преосмисляне на процедурите за производство на облекло – студентите и учащите се ще имат достъп до специално разработена онлайн програма за изграждане на капацитет на ниво бакалавър, която ще повиши знанията им за екологичните и социалните аспекти на целия цикъл на производството на облекло, с разнообразни модули, обхващащи познания и дизайн на тъкани, производство на облекло и пилотно предприемачество.

Тригодишният проект VETRINE ще обедини висши учебни заведения, училища за професионално образование и обучение и организации на пазара на труда с цел създаване на модел за информиране и прилагане на зелени практики в производството на облекло.

Това са нашите цели:

  • Определяне на нуждите и потребностите на пазара на труда в сферата на производството на облекло чрез картографиране на текущото състояние на пазара на труда в областта на облеклото и степента на отзивчивост на институциите за ПОО,
  • Да се разработят и приложат нови перспективи за обучение, които да дадат възможност на бъдещите дизайнери да прилагат екологични инициативи при производството на продукти за облекло,
  • Да се създадат пътища за сътрудничество между образованието и пазара на труда, като се свържат учащите се в ПОО с участниците на пазара на труда, за да могат първите да придобият реалистична представа за света на бизнеса,
  • Да се открият нови възможности за учене чрез практически опит и прилагане на предприемачески инициативи,
  • Да се развие чувство за инициативност чрез въвеждане на европейски концепции за предприемачеството,
  • Да поведе нова ера в използването на наличните ИКТ ресурси чрез създаването и пускането на MOOC и приложението „FashPass“.
  • Повишаване на осведомеността на потребителите и заинтересованите страни чрез уебинари и събития относно основните резултати от проекта.

еднодневен билет

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

Пакет билети

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

VIP билет

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem